Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.: Στη Βουλή σχέδιο νόμου για Ε.Δ.Χ. οχήματα..!

Από το υπουργείο Μεταφορών πήραμε σήμερα το τελικό κείμενο-σχέδιο νόμου που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ΕΔΧ τις οποίες  είχαμε
συμφωνήσει με το υπουργείο – και σας είχαμε ενημερώσει- από τον Απρίλιο.  
Σχέδιο Νόμου (Άρθρα 33, 34,35,36)
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτό (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ).»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6α. Έναρξη- Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:

i. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.

ii. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.

β. Έναρξη- Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

i. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση- παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας-διοικητικής μονάδας.

ii. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.»


3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο για μεταφορά με Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο χρηματικό ποσό.»


4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 85 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν την σχετική γνώμη της τρία (3) από τα μέλη της».


5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του παρόντος νόμου».


6.  Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄ Τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας, είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.
7.  Στο άρθρο 91 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Τα Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ καθώς και τους συνοδούς αυτών».

7. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«(αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 100 του παρόντος νόμου».
8. Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
΄΄ Τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ  που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας, είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.΄΄
9. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 4070/2012 (Α΄82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
΄΄ (αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄του άρθρου 100 του παρόντος νόμου΄΄.10. Στο άρθρο 102 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου».
11. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 (Α΄82) όπως ισχύει , αναδιατυπώνεται ως εξής: ΄΄ Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.΄΄


12. Στο άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Στις περιπτώσεις παρέλευσης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δίχως την ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτου, τότε με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου».


13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108 του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106.


14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 110 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.»


15. Στο άρθρο 111 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Ειδικά για τις έδρες- διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30-08-2014. Στις περιπτώσεις παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας δίχως την ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτου, τότε με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου».


16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243 και 244/ 1987 (Α’ 104) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε γνωρίζει γραφή ή παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία), η ειδική εξέτασή του πραγματοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία του διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις του. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης Μηχανογραφικού Συστήματος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε στους εν λόγω υποψηφίους εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις περί της εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, ήτοι εξετάζονται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και με εκφώνηση των ερωτηματολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων.


Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) η οποία εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση».
17. Το άρθρο 104 του ν. 4199/2013 (Α ΄216) καταργείται.
Άρθρο 34
 Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στη Ελλάδα καθώς και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που φέρουν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, στις κάτωθι κατηγορίες:

α) Ελαφρές παραβάσεις.

β) Σοβαρές παραβάσεις.

γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις.

δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.


2. Τα ύψη των διοικητικών προστίμων για τις κατηγορίες παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται ως εξής:

α) Για τις ελαφρές: από πενήντα ευρώ (50,00€) έως εκατό ευρώ (100,00€)

β) Για τις σοβαρές: από εκατό ευρώ (100,00€) έως τριακόσια ευρώ (300,00€).

γ) Για τις πολύ σοβαρές: από τριακόσια ευρώ (300,00€) έως εξακόσια ευρώ (600,00€)

δ) Για τις ιδιαζόντως σοβαρές: από εξακόσια ευρώ (600,00€) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€)


3. Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δύναται να επιβάλλεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, πέραν των διοικητικών προστίμων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτων (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα από τρεις (3) ημέρες έως έξι (6) μήνες στους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή οδηγούς των οχημάτων.


4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οι παραβάσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν.4070/2012 όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, καθορίζονται οι παραβάσεις που εξετάζονται καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που επιβάλλονται από τα αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Πειθαρχικά Συμβούλια.


5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των π.δ 243 και 244/1987 (Α’ 104), των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101 του ν.4070/2012 όπως ισχύει».
Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ι.Χ. Αυτοκίνητα με οδηγό
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 105 του ν.4199/2013 (Α’ 216) αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Τουρισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.1903/1990(Α’ 142) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιμο ύψους από εκατό ευρώ (100 €) έως εξακόσια ευρώ (600 €) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες».Σχέδιο διάταξης
‘’Το φορολογητέο εισόδημα των μισθωτών προσοδοφόρου πράγματος, όταν πράγμα νοείται Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητο, φορολογείται βάσει της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε ν. 2238/1994 Α΄151), όπως ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994 Α΄151), όπως ισχύει.
Υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου για τα προαναφερόμενα εισοδήματα είναι ο εκμισθωτής του προσοδοφόρου πράγματος.’’

Αιτιολογική
Με την ρύθμιση αυτή διευκρινίζεται ο τρόπος φορολόγησης των μισθωτών προσοδοφόρου πράγματος στις περιπτώσεις  όπου πράγμα είναι ΕΔΧ αυτοκίνητο και προσδιορίζεται ο εκμισθωτής ως υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης φόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...