Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Υπουργείο Εσωτερικών - Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους & απολογιστικών στοιχείων, μεταφοράς μαθητών Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης από ΟΤΑ (αρ.πρ. 21400/27-5-2013)..!

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
να σταλεί & με mail

Αθήνα, 27 Μαϊου 2013

Αριθμ. Πρωτ.:21400

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
T.K. : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Θεοδωρακοπούλου
Τηλέφωνο : 213 1361303
Fax : 213 1361155/1150
Mail : s.theodorakopoulou@ypes.gr

ΠΡΟΣ : 1. Τις Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους
2. Τους Δήμους της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2013 έως 30-6-2013 & απολογιστικών στοιχείων κόστους μεταφοράς για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-3-2013.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο έως και την Παρασκευή 31-5-2013, στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο από 1-4-2013 έως και 30-6-2013, απολογιστικά στοιχεία κόστους για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως και 31-3-2013, καθώς και τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες, ως εξής:

I. Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 1-4-2013 έως 30-6-2013:

1. Οι Δήμοι θα αναγράψουν στον πίνακα 1 το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους οι οποίοι προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701/ Β΄) και όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το σχετικό μαθηματικό τύπο και τις λοιπές διατάξεις αυτής, από 1-4-2013 έως και 30-6-2013. Τα ποσά θα περιλαμβάνουν χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των ιδίων μέσων, των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της μεταφοράς καθώς και το κόστος μεταφοράς των μαθητών σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2963/2001. Το κόστος μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών (π.χ. κατόπιν διαγωνισμού), θα πρέπει να αναγραφεί από τους δήμους μόνο σε περίπτωση ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών (π.χ. του διαγωνισμού) και αποκλειστικά για την περίοδο στην οποία αναφέρεται. Για παράδειγμα, εάν σε ένα δήμο ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα στο αντίστοιχο κελί («ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ») δεν πρέπει να αναφερθεί κανένα ποσό, ενώ σε ένα δήμο όπου ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η σύμβαση ενεργοποιήθηκε π.χ. στις 3-4-2013 το ποσό το οποίο θα πρέπει να αναγραφεί θα αφορά στην περίοδο από 3-4-2013 έως και 30-6-2013.

Επίσης στον πίνακα 1 και στα αντίστοιχα κελιά, θα αναγράψετε τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών που δικαιούνται μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών(που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν οι δήμοι), με τις παρατάσεις συμβάσεων και νέων δρομολογίων των οικείων περιφερειών, τους δικαιούχους επιδομάτων και με συμβάσεις του άρθρου 19 του Ν.2963/2001.

2. Οι Περιφέρειες θα αναγράψουν στον πίνακα 2 ανά περιφερειακή ενότητα, το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς μαθητών που τους αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις παρατάσεις των συμβάσεων των Περιφερειών & τυχόν νέων δρομολογίων.

Επίσης στον πίνακα 2 και στα αντίστοιχα κελιά, θα αναγράψετε τον αριθμό των μαθητών που μεταφέρονται βάσει των παρατάσεων συμβάσεων & τυχόν νέων δρομολογίων, ανά περιφερειακή ενότητα. Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση, κατά την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία μας.

ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία κόστους μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-3-2013:

Προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία που μας έχετε ήδη αποστείλει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,

1. Οι Δήμοι στον πίνακα 3 θα αναγράψουν, κατ΄αναλογία με τις οδηγίες της παραγρ.Ι περ.1, την πραγματοποιηθείσα δαπάνη μεταφοράς από 1-1-2013 έως και 31-3-2013 και

2. Οι Περιφέρειες στον πίνακα 4 θα αναγράψουν, κατ΄αναλογία με τις οδηγίες της παραγρ.Ι περ.2, την πραγματοποιηθείσα δαπάνη μεταφοράς από 1-1-2013 έως και 31-3-2013.

Επισημαίνουμε, ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου το Υπουργείο μας να προβεί στις σχετικές διαδικασίες για τον υπολογισμό και στη συνέχεια την κατανομή των πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αφορούν στη μεταφορά μαθητών και για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όσοι δήμοι δεν έχουν ανταποκριθεί ως σήμερα να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία και επιπλέον οι συνημμένοι πίνακες να συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.theodorakopoulou@ypes.gr εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και τους πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας:www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Εγγραφα».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Κ. Κιντής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Πίνακες 1 & 3 – Δήμοι
2. Πίνακες 2 & 4 – Περιφέρειες

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
2. Δ.Τ.Υ./Α'
3. Δ/νση Οκονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.
Τμήμα Επιχορηγήσεων T.A.
4. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου)

Έγγραφα:Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2013 έως 30-6-2013 & απολογιστικών στοιχείων κόστους μεταφοράς για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-3-2013

Πίνακας - Δήμοι - Εκτιμώμενη δαπάνη

Πίνακας - Δήμοι - Πραγματική δαπάνη

Πίνακας - Περιφέρειες - Εκτιμώμενη δαπάνη

Πίνακας - Περιφέρειες - Πραγματική δαπάνη

ΠΗΓΗ: 
http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...