Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Ο.Α.Ε.Ε. - Πρόγραμμα δράσης 2013..!

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού το πρόγραμμα δράσης για το 2013, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2011-2013. Δείτε εδώ το σχετικό
αρχείο.

Aθήνα 21/05/2013
ΑΠ: 833186

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
OAEE
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΠΡΟΣ : Δ.Σ Ο.Α.Ε.Ε

Θέμα: Πρόγραμμα δράσης 2013

Α. Γενικό πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2011-2013 το οποίο συντάχθηκε κατ’εφαρμογή του ν.3518/06.

Β. Για το πρόγραμμα δράσης 2013 του Οργανισμού, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα, που έχουν εν τω μεταξύ διαμορφωθεί και επηρεάζουν προφανώς άξονες και προτεραιότητες.

Ως τέτοια αναφέρονται:

1. Η οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΕ, σε συνδυασμό με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα
2. Οι υποχρεώσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης που πηγάζουν από το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης
3. Η μείωση του προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων
4. Η μεταφορά των αντικειμένων και των εργαζομένων του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί, ότι νέα δεδομένα θα προκύψουνμε την οριστικοποίηση θεμάτων που είναι υπό εξέλιξη ή διαμόρφωση, όπως:

1. Η σύνταξη νέων οργανογραμμάτων για όλο το Δημόσιο και τους φορείς του, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΕΕ.
2. Η εφαρμογή της κινητικότητας, οι απολύσεις και οι νέες προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων.
3. Ο τρόπος διευθέτησης από την Πολιτεία του θέματος των συμβασιούχων, που εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα
4. Η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών.

Προφανώς, οι αποφάσεις στα ως άνω θέματα, θα έχουν επίδραση στην λειτουργία του Οργανισμού και θα πρέπει, παρά τις αβεβαιότητές τους, να υπάρχουν στις σκέψεις και τους προγραμματισμούς μας.

Γ. Γενικοί Στόχοι του προγράμματος δράσης 2013, αποτελούν:

1. Η αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού η οποία έχει άμεση σχέση με:

συγκράτηση εσόδων
περιορισμό εισφοροδιαφυγής
είσπραξη ληξιπροθέσμων
έλεγχο παροχών
περιορισμό λειτουργικών δαπανών

2. Η ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με δράσεις όπως:

μείωση χρόνου απονομής σύνταξης
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους
λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και σημείων ενημέρωσης και εξυπηρέτησης ασφαλισμένων
απλούστευση εντύπων και αιτήσεων
επέκταση δράσης του συνταξιοδοτικού συμβούλου

3. Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και λειτουργικότητας του Οργανισμού, όπου εντάσσονται:

ο οργανωτικός ανασχεδιασμός των Υπηρεσιών
η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
η τεχνολογική αναβάθμιση στη λειτουργία του ΟΑΕΕ και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του.

Δ. Συνημμένα παρατίθεται το πρόγραμμα δράσης 2013, όπως καταλήχθηκε μετά από πολλές συσκέψεις με τα στελέχη του Οργανισμού.

Προκειμένου να τονιστούν οι βασικοί στόχοι, οι οποίοι και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσουν πρώτης επιλογής προτεραιότητα για το Ταμείο, επιλέγησαν, καταγράφηκαν και παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις πρώτης επιλογής, οι οποίες είναι:

• ηλεκτρονική απεικόνιση μεταβολών στο μητρώο ασφαλισμένων-προοδευτική αντικατάσταση φυσικού αρχείου
• απεικόνιση συνολικής εικόνας ασφαλισμένων
καταμέτρηση και καταχώρηση ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί με ένσημα
• εντατικοποίηση διαδικασιών για είσπραξη εισφορών και οφειλών

α) συμμετοχή στις διαδικασίες για τη λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
β) λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών
γ) ανάπτυξη δομών για ενημέρωση ασφαλισμένων
δ) αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2012 οφειλών, που δεν θα μεταφερθούν στο ΚΕΑΟ

5. κωδικοποίηση ασφαλιστικών θεμάτων κατά ενότητα
6. κωδικοποίηση ασφαλιστικών διατάξεων
7. διεύρυνση ασφαλιστικής βάσης, με την αντιμετώπιση κυρίως των εξαιρέσεων της προαιρετικής και της παράλληλης ασφάλισης
8. ανάπτυξη νέας μηχανογραφικής εφαρμογής για την απονομή σύνταξης σε νέους ασφαλισμένους
9. ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής για την πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ των συντάξεων ΤΕΑΑ και ΤΑΝΠΥ
10. νέα μηχανογραφική εφαρμογή για τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στη διαδοχική ασφάλιση
11. επικαιροποίηση κωδικοποίησης συνταξιοδοτικών διατάξεων
12. νέο οργανόγραμμα υπηρεσιών ΟΑΕΕ
13. τυποποίηση διακηρύξεων/συμβάσεων/διαδικασίας διαγωνισμού
14. εκσυγχρονισμός και ομογενοποίηση των λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΟΠΣ)
15. εκσυγχρονισμός υποδομών (server κ.λ.π.)
16. παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους/συνταξιούχους
17. μηχανογραφική παρακολούθηση παραβατικότητας
18. ένταξη διαδικασιών Τομέων στις λειτουργίες του ΟΑΕΕ, χωρίς να θίγεται η οικονομική τους αυτοτέλεια
19. λειτουργία Τ.Δ.Ε.
20. ενίσχυση εσωτερικών ελέγχων.

Θα πρέπει ειδικά να τονιστεί ότι βασικούς άξονες στην λειτουργία του ΟΑΕΕ, αποτελούν:

η ίση αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, στη βάση ενιαίων και ξεκάθαρων κανόνων
η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και στην καθημερινή πρακτική του Οργανισμού.

Αν και αυτονόητο, αξίζει να αναφερθεί, ότι φορείς υλοποίησης όλων των στόχων είναι οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΕ, σε κάθε κλίμακα ιεραρχικά, που με τη γνώση και εμπειρία τους θα συμβάλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τέλος, εκτός των παραπάνω κεντρικών προτεραιοτήτων, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα και αποτελούν είτε συνέχεια δράσεων που έχουν ήδη αρχίσει, είτε μέρος της καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού,με βελτιωτικές προτάσεις, είτε και νέες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα δράσης του 2013, το οποίο ήδη υλοποιείται,

επιχειρεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού
κινείται σε ρεαλιστικά επίπεδα
εντάσσεται στους γενικούς άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετωπίζει χρονίζοντα θέματα Οργανισμού
προσπαθεί να ενταχθεί στα δεδομένα της νέας εποχής

Με εκτίμηση
Η Διοικητής ΟΑΕΕ

Γωγώ Κωτίδου

ΠΗΓΗ: 
http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...