Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε: ΘΕΜΑ: Πλαίσιο προτάσεων για το ασφαλιστικό ΟΑΕΕ..!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε

Αράτου 21, 1ος όροφος, Τ.Κ. 262 21 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2610-274.047 FAX:2610-275.778
E-mail: oebesna1@otenet.gr
        Aρ. Αρχείου: Φ012/Α΄/1 Πάτρα  27/02/2015
        Αρ. πρωτοκ.: 52/’15

  ΠΡΟΣ:
Τον Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
κ0. Γ. Ρωμανιά

ΘΕΜΑ: Πλαίσιο  προτάσεων για το ασφαλιστικό ΟΑΕΕ
Αξιότιμε κύριε  Ρωμανιά 
με αφορμή τη συνάντηση -σύσκεψη της 28/02/15  και τη δυνατότητα διατύπωσης θέσεων και ανταλλαγής απόψεων, σας καταθέτουμε και εγγράφως πλαίσιο προτάσεων της Ομοσπονδίας μας  για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των  Ε.Β.Ε. στη χώρα μας.
Η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. αποτελεί  Β’/θμιο συνδικαλιστικό όργανο του νομού μας και εκπροσωπεί όλους τους κλάδους  των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, αυτοκινητιστών  έχοντας στη δύναμή της 70  Α/θμια Σωματεία μέλη .  Το παρακάτω πλαίσιο  προτάσεων έχει διαμορφωθεί κατόπιν συνεργασίας με τα Σωματεία μέλη μας αλλά και τη ΓΣΕΒΕΕ  και έχει ψηφιστεί από Γενικές Συνελεύσεις των αντίστοιχων οργάνων.
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ έτσι ώστε αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρακτική του ικανότητα και αφετέρου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ως προς τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους συνταξιούχους. 

Εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, διατήρηση δηλαδή του δημόσιου χαρακτήρα της.

Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ: Κατάργηση  της αναγκαστικής είσπραξης και προσωποκράτησης (στην ουσία κατάργηση του ΚΕΑΟ). Για την εξασφάλιση των οφειλών ο ΟΑΕΕ διαθέτει επαρκή ένδικα μέτρα (αστικά και διοικητικά). Η οφειλή προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα. 

Εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Η εξέλιξη των δεικτών απασχόλησης την τελευταία 3ετία(μεγάλη ανεργία) υποδηλώνει ότι η εργασία δεν μπορεί πλέον να σηκώσει στον ίδιο βαθμό το κύριο βάρος χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, των παροχών πρόνοιας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρότι πάγια θέση μας επί της αρχής είναι η κατάργηση κάθε έκτακτου τέλους ή επιβάρυνσης προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο δεδομένων των συνθηκών και για όσο καιρό εισπράττεται το τέλος επιτηδεύματος  θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποδίδεται ανταποδοτικά υπέρ του ΟΑΕΕ και όχι για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Εναλλακτικά  μπορεί να καθιερωθεί επιβολή πάγιας ενίσχυσης που θα ανέρχεται στο 1‰ των ακαθάριστων εσόδων.

Βιώνοντας καθημερινά την κλιμάκωση της οικονομικής- κοινωνικής-ανθρωπιστικής κρίσης, και το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ προτείνουμε τη δυνατότητα καταβολής μίας (1) τουλάχιστον εισφοράς ανά 6μηνο από τον ασφαλισμένο, ώστε να χαρακτηρίζεται ασφαλιστικά ενήμερος, όπως στο ΙΚΑ. Βέβαια σήμερα, η οικονομική δυσπραγία είναι τέτοια, ώστε είναι επιβεβλημένη η αποδέσμευση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2016.

«Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου.  Επιπλέον να δίνεται η  δυνατότητα  επιλογής έναρξης του χρόνου αποπληρωμής των κεφαλαιοποιημένων οφειλών ή μέρους αυτού  σε πολλές δόσεις,  δόσεις οι οποίες θα διαμορφώνονται συναρτήσει του εισοδήματος επιχειρηματικού ή προσωπικού του οφειλέτη, χωρίς επιβολή πρόσθετων τελών, τόκων και  προσαυξήσεων. 


Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2016 και για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Από αυτό το μέτρο, σύμφωνα με μελέτες θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση των μισών οφειλετών  του Οργανισμού(περίπου 200.000), και υπολογίζεται  ότι μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του ΟΑΕΕ  περίπου 600 εκατ.  €/ έτος.


Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 € (= 30 κατώτατες συντάξεις του Οργανισμού + προσαυξήσεις και τέλη), που είναι σήμερα, στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις.

Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, άνω των 67 ετών, οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000€, έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αυτές οι περιπτώσεις, που δεν ξεπερνούν τις 100 σε ολόκληρη τη χώρα, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με αυξημένα ανθρωπιστικά κριτήρια και να τους δοθεί η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν, λαμβάνοντας την εθνική σύνταξη με ό,τι μπορεί να προκύψει αναλογικά από τις εισφορές που έχουν καταβάλει. Σημειώνεται, ότι στον ΟΑΕΕ δεν υπάρχουν διατάξεις, όπως ισχύουν σε άλλα ταμεία, που να προβλέπουν πρόωρη και κατ’ επέκταση μειωμένη συνταξιοδότηση για τις περιπτώσεις αδυναμίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ, ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές. Όλοι οι επιτηδευματίες να υπόκεινται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, χωρίς καμία χαριστική εξαίρεση, αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες (στη λογική των προαιρετικών περιοχών).  


Οι αυτοκινητιστές (ταξί, φορτηγά) που έχουν ως έδρα πόλη ή κωμόπολη ή χωριό με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων να  τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα όπως οι άλλοι επιχειρηματίες δηλαδή να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ αν το επιθυμούν.

Η μεταβίβαση των αδειών ταξί να γίνεται χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα, όπως αυτό συμβαίνει και με άλλες επιχειρήσεις.

Na εφαρμοστεί απόλυτα η απόδοση σ’ ότι αφορά το ταμείο ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών και να αποδοθούν όλα τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό και τα οποία διατέθηκαν για άλλους σκοπούς. 

Να εξεταστεί η δυνατότητα προσαρμογής και εξομοίωσης  του ασφαλιστικού συστήματος με αντίστοιχα προηγμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά  τη  συνάρτηση ύψους των ασφαλιστικών εισφορών με το ύψος εισοδήματος. Σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. μεσοσταθμικά  κυμαίνεται   στο 12%  του καθαρού εισοδήματος των ΕΒΕ. Στη χώρα μας και μέσα στην περίοδο 2008-2013 της βαθιάς οικονομικής κρίσης με τη συρρίκνωση των εισοδημάτων κατά μέσο όρο 40% οι καταβλητέες εισφορές έχουν φτάσει σε ορισμένες κατηγορίες στο 70 % του εισοδήματος.  Κάτι τέτοιο θα  πρέπει να γίνει μέσα  από  επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες και με την προϋπόθεση ότι  δεν θα θιγεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης ούτε στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ούτε στο κομμάτι των συντάξεων.

Στην προσπάθεια αναμόρφωσης και εξορθολογισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας και διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του ας ληφθούν υπόψη  οι αντίστοιχες  μελέτες του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ οι οποίες είναι πλήρως τεκμηριωμένες, έχουν σημαντική συνεισφορά και έχουν κάποιες υιοθετηθεί μερικώς από την πολιτεία. 

Επιφυλασσόμεθα για εξειδίκευση και περαιτέρω ανάλυση του  παραπάνω πλαισίου προτάσεων σε  επόμενη συνάντηση την οποία αιτηθήκαμε και μας διαβεβαιώσατε ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να πραγματοποιηθεί διευρυμένη με την συμμετοχή του αρμοδίου Υπουργού ή αναπληρωτή Υπουργού.


Για την Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

-Ο-                                                                                   -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Σκέντζος  Παναγιώτης                                   Νικολακόπουλος  Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...