Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (πλην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)"..!

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ4691ΩΓ-22Υ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Γ36/02/1
Θέμα: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο.

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (πλην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)".
Τελικός Υπογράφων: Υπεύθυνος Μονάδας - ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ -
Ημερομηνία Απόφασης: 05/03/2014
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/03/2014 08:44:14
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΙΚΑ
Μονάδα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
Θεματική: Διοικητικές διαδικασίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 5/3/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας
Γ36/02/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ


ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28, 10437, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.52.91.767
FAX : 210.52.91.735 - Αθηνών
Ε-mail : diakanonismos@keao.gov.gr

ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
- Αθηνών
- Πειραιά
- Θεσσαλονίκης
2. Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως συνημμένος πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (πλην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.)»

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. Γ99/02/02/10-1-2014 Γενικό Έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου μας και με αφορμή την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής«Πιστοποίηση Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. (πλην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)», θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-13 (ΦΕΚ 2699/Β΄/23-10-13) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κ.Ε.Α.Ο.», ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. για το σύνολο της οφειλής του με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού του Κ.Ε.Α.Ο., κατόπιν πιστοποίησής του (παρ. Γ, εδ.3iv). Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση (παρ. Δ), προβλέπεται, πριν το στάδιο λήψης αναγκαστικών μέτρων, η έκδοση και αποστολή ατομικής ειδοποίησης. Η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) ή σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική ειδοποίηση.

Στα πλαίσια αυτά είχε αρχικά υλοποιηθεί η υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Οφειλετών, η οποία παρεχόταν μόνο στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που διέθεταν κωδικούς πρόσβασης για την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Α.Π.Δ. .

Ήδη σήμερα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η εφαρμογή «Πιστοποίηση Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. (πλην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)» μέσω της οποίας δύνανται οι οφειλέτες των άλλων φορέων, των οποίων οι οφειλές μεταφέρθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο., να πιστοποιηθούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η υπηρεσία, σε πρώτη φάση, αφορά τους οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Στο άμεσο μέλλον, θα υποστηρίξει και οφειλέτες άλλων φορέων (Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.) αλλά και παλαιούς οφειλέτες – εργοδότες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης.

Με δεδομένο ότι η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας για την πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των οφειλετών, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των οδηγιών που είχαν παρασχεθεί στο «Παράρτημα 1» του ως άνω σχετικού εγγράφου.

Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε., μέσω e-mail ή μέσω επιστολής, ενημερώνονται ότι αρμοδιότητα της είσπραξης των οφειλών τους ανήκει πλέον στο Κ.Ε.Α.Ο. . Επίσης ενημερώνονται και για τη δυνατότητα πιστοποίησής τους ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr).

Η πιστοποίηση αυτής της ομάδας οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες, διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να έχει αποδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. κλειδάριθμος στον οφειλέτη.

Ο χρήστης, μέσω της επιλογής «Εγγραφή Χρήστη», μεταφέρεται στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., όπου καταχωρεί τους κωδικούς TAXIS. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων του από τη Γ.Γ.Π.Σ., επιστρέφει αυτόματα στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπου καταχωρεί τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό που επιθυμεί και συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν στα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία.

Με την επιτυχή πιστοποίηση, ο οφειλέτης αποκτά κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες, οι οποίες μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν την Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών και τον Πίνακα Χρεών Οφειλέτη.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών ο οφειλέτης δύναται:

- Να λαμβάνει τις προσκλήσεις και τις ατομικές ειδοποιήσεις για τακτοποίηση των οφειλών του,

- Να ενημερώνεται για την Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκει.

- Να ενημερώνεται αναλυτικά για την εικόνα της οφειλής του από τον πίνακα χρεών.

Για τη δυνατότητα πιστοποίησης οφειλετών των λοιπών φορέων (Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.), θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης τους στο Κ.Ε.Α.Ο. .

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ


Εσωτ. Διανομή:
1. Γρ. Συντονίστριας
2. Δ/νσεις Κ.Υ. Κ.Ε.Α.Ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
2. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Γρ. Διοικητή
3. Ο.Α.Ε.Ε.
Γρ. Διοικητή
4. Ο.Γ.Α.
Γρ. Προέδρου
5. Ε.Τ.Α.Α.
Γρ. Προέδρου

Συνημμένο Αρχείο:
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (πλην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)"

ΠΗΓΗ: 
http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...