Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ 1062 : Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών»..!

ΦΕΚ B 592 - 10.03.2014

Αριθμ.ΠΟΛ: 1062 (2)

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄

54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ 1135/26−10−2005 (ΦΕΚ 1592Β΄).

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26−3−2008 (ΦΕΚ 633 Β΄).

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 257/13.2.2012).

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1200/29.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2900/29.10.2012).

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014).

7. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.11.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». (ΦΕΚ 3317Β΄/27.12.2013).

8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.

9. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. H παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ επιτρέπεται λόγω βλάβης, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ1063/2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.»

2. Η παράγραφος 4 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31−12−2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αλλαγή – αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς ή αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Συνημμένο Αρχείο:
ΠΟΛ: 1062 - Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...