Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Σχέδιο Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»..!

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14:
ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. α. Το στοιχείο α) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργείται.

β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

«Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α` 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α' 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α' 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με τουριστικά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.»

2. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α`118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α`38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α`82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»

3. Η παράγραφος ιε. του άρθρου μόνου της ΚΥΑ 537154/188/5.12.1994 «Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε Επιχ/σεις Εκμίσθωσης δικύκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.» (Β΄ 899) καταργείται.

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 16598/2010 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ. άνευ οδηγού» (Β΄ 2189) καταργείται.

5. α. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού δύνανται να εκμισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 48145/2327/08.08.03 (Β` 1207) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δήμου, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ποσοστό των οχημάτων του προηγούμενου εδαφίου επί της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης, που δύνανται να εκμισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άπρακτη, η εκάστοτε επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθμό των εκμισθούμενων τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων της. Η απόφαση του οικείου Δήμου δύναται να τροποποιείται αιτιολογημένα ετησίως.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της με αρ 16598/29-12- 2010 (Β' 2189) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει, καταργείται.

γ. Η παρούσα περίπτωση τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

6. α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή μεταγενέστερη.»

β. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 καταργείται.

7. α. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης αγ) της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ 14340/7-11-2011 (Β' 2537) που απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης, εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης υποβάλλεται από Τ.Ε.Ο.Μ, αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (€ 1000) για τα πρώτα δέκα οχήματα της επιχείρησης και εκατό ευρώ (€ 100) για κάθε ένα από τα επόμενα πέραν του παραπάνω αριθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής.

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου μόνου της ΥΑ 14340/2011 (Α' 284), όπως ισχύει, καταργείται.

γ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν θέσει σε κυκλοφορία έξι (6) ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 6.000 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αγ) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου μόνου της ΥΑ 14340/7-11-2011, όπως ισχύει, υποχρεούνται να τη συμπληρώσουν ανάλογα, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρούσα υποπαράγραφο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, με την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων για τα οποία δεν έχει κατατεθεί η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ).

8. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α' 284) αντικαθίσταται εξής:

«4. Το μεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας καθώς και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών των περιπτώσεων (β΄) και (ζ') της παρ. 1 του παρόντος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου».

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Όταν το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασμό τουριστικού γραφείου από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από Τ.Ε.Ο.Μ., συνάπτεται ειδική προς τούτο έγγραφη σύμβαση, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατό να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβατικού έργου έναντι των επιβατών ο μεν νομιμοποιούμενος προς μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας».

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 καταργείται.

Συνημμένα Αρχεία:
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση 
Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις 
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου 
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ) 
Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης

Πηγή: http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...