Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Πρόστιμο σε οδηγό ταξί για παραποίηση ταξίμετρου..!

Επιβολή Διοικητικού προστίμου κατ΄ εφαρμογή των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.), Υ.Α Α2-
861 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013) όπως ισχύει, στον BIDA ELTON του Fasili και της
Inajete» .

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 48 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Π.Δ. 397/1988 - Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/Α/5-7-90).
3. Το Π.Δ. 118/2013, «Τροποποίηση του Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012...μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ152/Α/2013).
4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013)
5. Την με αριθμό 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ1653/Β/04.07.2013).
6. Την με αριθμό Β3-337/29-08-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα "Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού στον Γ.Γ.Εμπορίου...»" (ΦΕΚ2584/Β΄/14.10.2013), όπως ισχύει.
7. Τα άρθρα 24, 25, 26 και 37 του ν.4177/2013 «Διαδικασία επιβολής προστίμου» (ΦΕΚ 173/Α/2008).
8. Το άρθρο 103, παρ. 10Γ της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει (ΦΕΚ 2044/Β/2013).
9. Το με αρ. πρωτ. 2515/6/540/25-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιβάλλουμε στον κ. BIDA ELTON του Fasili και της Inajete με ΑΦΜ: 111124435, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) για παράβαση του άρθρου 103 παρ.10Γ της Υ.Α. Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)» και ειδικότερα γιατί κατελήφθη να οδηγεί το υπ'αρίθμ. ΤΑΑ-4602 Δ.Χ.Ε. όχημα (ταξί) και να έχει τοποθετημένο και συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή του οχήματος, μηχανισμό (ακροφύσιο τηλεφωνικού καλωδίου) καταδολίευσης ταξιμέτρου προκειμένου να μην εκδίδει αποδείξεις.
Σύμφωνα με τα άρθρο του 25 του Ν.4177/13, το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδεται στον κρατικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε. 3739).
Η παρούσα απόφαση υπόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ Α173/8-8-2013), σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησής της.
Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ανωτέρω ποσοστό που εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση.
Η υποβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας του αποδεικτικού κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ καθώς και αντιγράφου της Προσφυγής.
Το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην Υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ρύθμιση η οποία συνεπάγεται αυτοδικαίως την παραίτηση από την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
ΑΘΗΝΑ 08-05-2014
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Μ. ΣΧΟΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...