Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» ΘΕΜΑ: Διαβίβαση νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των ΕΔΧ αυτ/των ΤΑΞΙ καθώς αυτ/των ΕΙΔΜΙΣΘ..!

Aρ. Πρωτοκ.:  100/2015                                              Πάτρα   15/05/2015

ΠΡΟΣ:
1)             Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας

2)             Αστυνομική Δ/νση Αιτ/νίας
3)             Αστυνομική Δ/νση  Ηλείας
4)             Αστυνομικό Τμήμα Κ. Αχαίας
5)             Τροχαία  Πατρών
6)             Τροχαία Αιγίου
7)              Τροχαία  Αμαλιάδος
8)             Τροχαία Πύργου
9)             Αερολιμενάρχη  Αράξου
10)         Λιμεναρχείο  Πατρών
11)         ΣΔΟΕ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
          Υπουργείο  Δημοσίας Τάξης &
          Προστασίας  του Πολίτη
=============================
ΘΕΜΑ:  Διαβίβαση νομοθεσίας σχετικά με  τη λειτουργία των ΕΔΧ αυτ/των ΤΑΞΙ καθώς αυτ/των ΕΙΔΜΙΣΘ.
Κύριοι
                      
σας διαβιβάζουμε συν/να την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά  στην μεταφορά προσώπων και συγκεκριμένα :

Α) λειτουργία  των ΕΔΧ αυτ/των ταξί (μίσθωση και προμίσθωση )

Β) λειτουργία των  ΕΔΧ αυτ/των Ειδικής Μίσθωσης.

Γ) λειτουργία ΙΧΕ – ενοικιαζόμενα μετά οδηγού– οχήματα ξενοδοχειακών μονάδων κλπ.
      Η επισυναπτόμενη νομοθεσία αποτελείται από :

1)                 Ν. 4070 /2012  (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), ΜΕΡΟΣ Β΄ με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Αυτ/των» , Κεφάλαιο Α΄ και  Β΄  άρθρα 82 έως 112  σύνολο σελίδων  14 (αρ. σελ.  2131, 2191 έως 2202 , 2264).

2)                 Ν. 4093/2012  (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) Παράγρ.Η.2. με τίτλο: «Εκμίσθωση επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτ/των, μοτοσυκλετών και τετρακύκλων οχημάτων με οδηγό» σύνολο σελίδων 4 (αρ. σελ. 5525, 5577-5578, 5647).

3)                 Ν. 4199/2013( ΦΕΚ 216/Α/ 11-10-2013), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  με τίτλο « Διατάξεις για τα δημοσίας χρήσεως οχήματα και τα ενοικιαζόμενα επιβατικά αυτ/τα»  άρθρα 104, 105, 106  σύνολο σελίδων  6  (αρ. σελ. 3687, 3714 έως  3717, 3733)

4)                 Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014) άρθρο 31 με τίτλο «Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα» και άρθρο 33 με τίτλο «Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό» σύνολο σελίδων 4 (7943, 7958 έως 7960).

5)                 Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014), Υποπαράγραφος ΣΤ.14 με τίτλο: «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στο κλάδο του τουρισμού – τουριστικές μεταφορές» σύνολο σελίδων 3 (1383, 1416 έως 1417)

 Απευθυνόμαστε σε σας μετά από παράπονα πολλών συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητάς σας  και τον εντοπισμό συνεχών και αλλεπάλληλων κρουσμάτων  παρασυγκοινωνίας και  κλοπής- υφαρπαγής  μεταφορικού  έργου  από  άλλους μεταφορείς  είτε ανεξάρτητους είτε ενταγμένους  σε τουριστικές ξενοδοχειακές κλπ. επιχειρήσεις.
          
Οι συγκεκριμένοι εκμεταλλευόμενοι  την τουριστική κίνηση  που είναι αυξημένη λόγω του αεροδρομίου του Αράξου, των  λιμανιών (Πάτρα, Κυλλήνη κλπ.)  σε συνδυασμό με  το τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον  για περιοχές όπως η Αρχαία Ολυμπία, αλλά και την  πολυνομοθεσία, επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των ελεγκτικών  οργάνων επιβολής του νόμου  λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους ασυδοσίας και αναρχίας θα λέγαμε,  προκλητικά πολλές φορές  πράγμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να  μηδενίζουν το ελάχιστο μεταφορικό έργο που έχει απομείνει στους  νομίμως λειτουργούντες ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτ/των ταξί  και το οποίο τους ανήκει με βάση τον νόμο.
          
Ένα  επιπλέον σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί και  να ληφθεί σοβαρά υπόψη  είναι το γεγονός  ότι κατά την διάρκεια των παραπάνω περιστατικών γίνονται αυθαίρετοι και ιδιότυποι έλεγχοι από τους μεταφορείς απουσία των  αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων,  καθώς και διενέξεις παρουσία των επιβατών συνήθως τουριστών,  πράγμα το οποίο διασύρει την εικόνα  του επαγγέλματός μας αλλά και της χώρας μας στο εξωτερικό.
                  
Επιπλέον όπως είναι αυτονόητο η φοροδιαφυγή είναι τεράστια και εδώ όπως σε κάθε δραστηριότητα παραοικονομίας. Οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα και αθέμιτο ανταγωνισμό στους νόμιμους επαγγελματίες αλλά κυρίως στερεί και μεγάλα φορολογικά έσοδα από το κράτος
                     
Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που έχουμε  απευθυνόμαστε σε  σας ως αρμόδια όργανα για το έλεγχο τήρησης του νόμου και  σας αποστέλλουμε την προαναφερόμενη νομοθεσία , η οποία θεωρούμε ότι θα σας  βοηθήσει στην  κατεύθυνση   εντοπισμού και ελέγχου των παράνομων ενεργειών που σχετίζονται με την μεταφορά προσώπων  προκειμένου να πράξετε τα δέοντα.
                        Εν αναμονή ενεργειών σας.Για το Διοικητικό Συμβούλιο
               Ο                                                  Ο
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σκέντζος  Παναγιώτης                  Σίδερης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...