Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΕΒΕΣΝΑ ΣΤΙΣ 15/05/2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε


Αράτου 21, 1ος όροφος, Τ.Κ. 262 21 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2610-274.047 FAX:2610-275.778
E-mail: oebesna@otenet.gr


Αρ. αρχείου: Φ018/Β1/3.                                                                  Πάτρα  14/05/2015
Αρ. πρωτoκ:  133 /2015

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία μας σας ενημερώνει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω της συγκυρίας των διαπραγματεύσεων η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει  πλήθος εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και προτάσεων όσον αφορά δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους επαγγελματίες το φορολογικό και το ασφαλιστικό αλλά και προτάσεις για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και τον απεγκλωβισμό της χώρας από την ύφεση η οποία έχει γίνει καθεστώς τα τελευταία χρόνια.
Το  πλαίσιο των προτάσεων και ενεργειών παρατίθενται παρακάτω:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ:
1.    Μείωση του φορολογικού συντελεστή που σήμερα είναι 26% από το «πρώτο ευρώ» και αντίστοιχη μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου που σήμερα είναι 13%.
2.  Θεσμοθέτηση αφορολόγητου ποσού 12.000 σε καθαρά έσοδα με συλλογή αποδείξεων.
3.  Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για ακίνητες περιουσίες που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως συντελεστές παραγωγής, όπως και για τις περιπτώσεις εκείνες έχουμε υποθηκευμένες αξίες.
4.  Σταδιακή προσαρμογή του εταιρικού συντελεστή φορολόγησης, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή στο φόρο επί των διανεμόμενων κερδών
5.  Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
6.  Θεσμοθέτηση του αφορολόγητου αποθεματικού για τις μικρές επιχειρήσεις έτσι ώστε οι τελευταίες  να χρηματοδοτήσουν με ίδια μέσα και χωρίς επιπρόσθετο διοικητικό κόστος τα μικρά επενδυτικά τους σχέδια.
7.  Να διατηρηθεί ο συντελεστής του ΦΠΑ σε χαμηλά επίπεδα – δηλαδή στο 13% ή ακόμα και χαμηλότερα, να διατηρηθούν οι χαμηλοί συντελεστές αλλά να γίνει και μείωση του υψηλότερου συντελεστή που είναι 23% τουλάχιστον κάτω από το 17%.
8.  Εξαίρεση από το καθεστώς του ΦΠΑ επιχειρήσεων  με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 20.000 ευρώ.
9.  Να θεσμοθετηθεί αφορολόγητο έως τα 200.000 ευρώ ως προς τον φόρο μεταβίβασης επιχειρήσεων μεταξύ συγγενών Α βαθμού για λόγους συνταξιοδότησης.
10.  Απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
11.  Εξορθολογισμός των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης) που όχι μόνο είναι κοινωνικά άδικοι αλλά επιπλέον αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και γενικώς πλήττουν τα χαμηλά εισοδήματα. .
12.  Ευνοϊκές ρυθμίσεις για αποπληρωμή φόρου χωρίς επιβαρύνσεις (πρόστιμα και τόκοι).
13.  Κατάργηση των Νόμων αναγκαστικών εισπράξεων καθώς και της προσωποκράτησης και των κατασχέσεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:
1.      Εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,
2.      Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ: Κατάργηση  της αναγκαστικής είσπραξης και προσωποκράτησης (στην ουσία κατάργηση του ΚΕΑΟ).
3.      Εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας.
4.      Δυνατότητα καταβολής μίας (1) τουλάχιστον εισφοράς ανά 6μηνο από τον ασφαλισμένο, ώστε να χαρακτηρίζεται ασφαλιστικά ενήμερος, όπως στο ΙΚΑ, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα αν υπάρχει οφειλή στον ΟΑΕΕ.
5.      «Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου. 
6.      Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του μειώνοντας τες ανάλογα με το εισόδημα του κάθε ασφαλισμένου όπως αυτό ισχύει στην Ενωμένη Ευρώπη.
7.      Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 € (= 30 κατώτατες συντάξεις του Οργανισμού + προσαυξήσεις και τέλη), που είναι σήμερα, στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις.
8.        Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, άνω των 67 ετών, οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000€, έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, χωρίς να έχουν δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
9.        Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ, ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές.
10.    Άμεσος εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ έτσι ώστε αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρακτική του ικανότητα και αφετέρου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ως προς τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ:
1.      Επίλυση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, με σαφές δεσμευτικό πλαίσιο για τα τραπεζικά ιδρύματα (τροποποίηση Ν. 4307/2014)
2.      Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων
3.      Καθορισμός ύψους δόσης με βάση πραγματικά στοιχεία τζίρου και εισοδήματος (30%)
4.      Διαμόρφωση προγραμμάτων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων.
5.      Προώθηση μιας σοβαρής συντεταγμένης επίλυσης της εξίσωσης χρεών προς δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ:
1.      Κατάργηση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων
2.      Επαναφορά των 2 εκπτωτικών περιόδων
3.      Υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την Αγορά (έτσι όπως συμφωνήθηκε από τους θεσμικούς φορείς) και σύσταση οργάνου διαβούλευσης και ελέγχου με τη συμμετοχή των φορέων
4.      Αναθεώρηση της ρύθμισης για την πλήρη απελευθέρωση των προσφορών, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων
5.      Πάταξη του παραεμπορίου

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΣΠΑ:

1.    Διεκδίκηση ενός υψηλότερου μεριδίου δαπάνης από τον Π/Υ για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατανομή που να ευνοεί την εγχώρια παραγωγικότητα και τις επιχειρήσεις.
2.    Σύνδεση φορολόγησης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των ΜμΕ (αφορολόγητο αποθεματικό).
3.    Σύνδεση της πρόσβασης σε επενδυτικά εργαλεία με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
4.    Απαλοιφή γραφειοκρατικών και άλλων προϋποθέσεων που καθιστούν μη επιλέξιμες πολλές μικρές επιχειρήσεις.
5.    Επιτάχυνση της διαδικασίας απορρόφησης των κονδυλίων για το πρόγραμμα 2007-2013

Αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος της δομής του χρηματοδοτικού συστήματος:
1.      Θα πρέπει να στηριχτεί η πρωτοβουλία των φορέων των μικρών επιχειρήσεων για δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων.
2.      Θα πρέπει να δημιουργηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες θα συνοδεύουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα για τις μικρές επιχειρήσεις.
3.      Δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των ΜμΕ.
4.      Να διερευνηθεί η πιθανότητα εφαρμογής δομών εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και στη χώρα μας.
Το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ για να προωθήσει τις θέσεις της οι οποίες είναι απόλυτα τεκμηριωμένες μέσα από μελέτες και έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έκανε επαφές και συσκέψεις με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, Γ. Γραμματείς και Προέδρους φορέων όπως τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κο Σταθάκη Γεώργιο, την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κα Βαλαβάνη Νάντια, τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κο Πανούση Γιάννη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κο Κατρούγκαλο Γιώργο, με το Διοικητή του ΟΑΕΕ κο Πετρόπουλο Τάσο καθώς και με το Δήμαρχο Αθηναίων κο Καμίνη Γεώργιο.
Ακόμη το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ δημοσιοποιεί και γνωστοποιεί τις θέσεις και ενέργειες του μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας αλλά και με τη φυσική παρουσία των μελών του σε εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ, που οργανώνουν οι Ομοσπονδίες μέλη της.


Για την Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

                     Ο                                                                                          Ο

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            Παναγιώτης  ΣΚΕΝΤΖΟΣ                                                  Δημήτριος  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...