Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΛ-ΦΕΠ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2142/106
Θέμα: Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του
Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής -

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ -
Ημερομηνία Απόφασης: 23/01/2014
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/01/2014 14:27:59
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θεματική: Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Αθήνα, 23-01-2014
Αρ. πρωτ.: οικ.2142/106

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN
KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Tαχ. Kώδικας : 101 10 AΘHNA
Fax : 2103214310
Πληροφορίες : Αντ. Χριστοδούλου
Τηλέφωνα : 2131516650, 2103214310
e-mail : antchristodoulou@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών


Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται όσον αφορά

α) το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και

β) τη γνωστοποίηση που καταχωρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργοδότης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή του, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Αλλαγές που προωθούνται

Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό της μείωσης του διοικητικού βάρους, του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας προωθούνται και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας.

2. Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Με την 29436/1143/ 28-12-2012 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας διευκρινίσθηκε ότι η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα με την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Αριθμ. 29331/1135 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2013» (ΦΕΚ Β΄3445) και ειδικότερα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 ορίσθηκε ότι “Οι φορείς διενέργειας των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ή να μεσολαβούν για τη θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική”.

Μετά τα παραπάνω καλούνται οι αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας να μην προβαίνουν σε θεωρήσεις βιβλίων υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας για τις εν λόγω περιπτώσεις έστω και εάν προσκομίζονται δηλώσεις εργοδοτών ότι επιθυμούν τη θεώρηση αυτή.

3. Γνωστοποίηση που καταχωρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας

Με το οικ.11453/1284/16-04-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας διευκρινίσθηκε ότι στην περίπτωση που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας από την επιχείρηση καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική υποβολή τα προβλεπόμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Με το ίδιο το έγγραφο προσδιορίσθηκε με σαφήνεια ο τρόπος που γίνεται η εν λόγω καταχώρηση.

Κατά συνέπεια καλούνται οι αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας να μην προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο του νομότυπου γνωστοποίησης ούτε να καταχωρούν σχετικές αναγγελίες για τις περιπτώσεις αυτές.

Συμπερασματικά με τις παραπάνω ρυθμίσεις επιδιώκεται:

- Να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών.

- Να καταργηθούν οι άσκοπες ενέργειες με αντικατάστασή τους από αποτελεσματικότερες με μικρότερο διοικητικό βάρος, μικρότερο διοικητικό κόστος και αποφυγή της επώδυνης γραφειοκρατίας.

- Να αποκλεισθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης πολιτών οι οποίοι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο
Αναπλ. Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

EΣΩTEPIKH ΔIANOMH

1. Γραφείο κ. Yπουργού
2. Γραφείο κ. Yφυπουργού
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
4. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών
5. ΓΔΣΥΕ
6. Δ10, Δ11, Δ24
7. Κ.Φ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
2. Όλες τις Διευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Όλες τις Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας
4. Ειδικοί Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε.
5. Μέλη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.)
6. Μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)
7. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
8. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
9. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
10. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
11. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
12. Ε.Δ.Ο.Θ. / Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
13. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
14. Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.)
15. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)
16. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
17. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
18. Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
19. Επαγγελματικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Ε.Ε.Α.)
20. Bιοτεχνικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Β.Ε.Α.)
21. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
22. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
23. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης
24. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
25. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.)
26. Φορείς Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ
27. Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
28. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)
29. Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας
30. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.)
31. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)
32. Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας
33. Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
34. Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.)
35. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
36. Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.)
37. πρώην Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
38. Κέντρα Δια βίου Μάθησης

Συνημμένο Αρχείο:
Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του

ΠΗΓΗ: 
http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...