Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»..!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) Ν. ΞΑΝΘΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24, ΞΑΝΘΗ, Τ.Κ. 67100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25410 72801, 25410 72802, 25410 72803 EMAIL: taxi.xanthis@gmail.com
__________________________________

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ:

Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας επισημάνουμε ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για τον κλάδο μας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ταξί σε όλη την Ελλάδα.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 31 (Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα), παράγραφο 2, εδάφιο β (Έναρξη - Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου) εκ παραδρομής στη διατύπωση δεν αναφέρεται η ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για το θέμα, στα σωματεία των ταξί ανά την Ελλάδα.

Η Περιμετρική Ζώνη εφαρμόζεται στον οικιστικό ιστό των πόλεων, κωμοπόλεων κλπ., όπου υπάρχει μεταφορικό έργο, καλύπτει τα έξοδα κίνησης των ΤΑΞΙ και υφίσταται στον σημερινό τρόπο λειτουργίας στα ταξί όλης της χώρας πλην αυτά των Αθηνών, εύλογα, αφού δεν είναι συγκρίσιμος ο οικιστικός ιστός της πρωτεύουσας με αυτούς στην περιφέρεια.

Η λάθος διατύπωση που υπάρχει στο εν λόγο άρθρο του νομοσχεδίου θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στη σημερινή εύρυθμη λειτουργία των ταξί και θα κάνει ασύμφορες τις διαδρομές πέρα του οικιστικού ιστού καθώς δεν θα καλύπτεται το κόστος λειτουργίας από τέτοιες διαδρομές (καύσιμα, φθορές) και φυσικά δεν θα υπάρχει το εύλογο κέρδος για την επιβίωση του οδηγού ταξί από την άσκηση του επαγγέλματος του.

Η ορθή διατύπωση του άρθρου θα πρέπει να είναι:

αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός της περιμετρικής ζώνης, όπου αυτή υφίσταται, ή εντός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου όπου δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση - παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της περιμετρικής ζώνης ή εκτός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από την περιμετρική ζώνη εφόσον υφίσταται, ή στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας - διοικητικής μονάδας εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

Το σημαντικό αυτό για τον κλάδο μας θέμα επισημάνθηκε στις 27 Μαρτίου 2014 από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Ξάνθης και στον ιστότοπο των διαβουλεύσεων επί των νομοσχεδίων (δείτε εδώ) δίχως να γνωρίζουμε τους λόγους που δεν έχει ληφθεί υπόψη.

Μάλιστα, με δική σας Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα − ΤΑ ΞΙ (Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ)» που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ B 227 - 05.02.2014 και έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ ΒΙΡ81-2Τ1 ορθά διατυπώνεται η περίπτωση Μίσθωσης και προμίσθωσης των ταξί με την Περιμετρική Ζώνη, όπου αυτή υφίσταται (διότι όπως σας προαναφέραμε υπάρχει η διαφορά του οικιστικού ιστού της περιφέρειας σε σύγκριση με την Αθήνα).

ΦΕΚ B 227 - 05.02.2014

β. Χρέωση κομίστρου ανά χιλιόμετρο διαδρομής: Τιμολόγιο 1: 0,60 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη. Τιμολόγιο 2: 1,05 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, για τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ καθώς και για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής εκτός της περιμετρικής ζώνης ή των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

Σας παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε για την επίλυση αυτού του σοβαρού θέματος που έχει προκύψει για τον κλάδο μας περιλαμβάνοντας την Περιμετρική Ζώνη στις διατάξεις του άρθρου 31 (Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα), παράγραφο 2, εδάφιο β (Έναρξη - Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου).

Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                   ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ


Συνημμένο Αρχείο:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ 05-12-2014ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) Ν. ΞΑΝΘΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24, ΞΑΝΘΗ, Τ.Κ. 67100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25410 72801, 25410 72802, 25410 72803 EMAIL: taxi.xanthis@gmail.com
__________________________________

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ:

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΤΟ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι, κυρία και κύριοι Βουλευτές,

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας επισημάνουμε ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για τον κλάδο μας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ταξί σε όλη την Ελλάδα.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 31 (Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα), παράγραφο 2, εδάφιο β (Έναρξη - Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου) εκ παραδρομής στη διατύπωση δεν αναφέρεται η ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για το θέμα, στα σωματεία των ταξί ανά την Ελλάδα.

Η Περιμετρική Ζώνη εφαρμόζεται στον οικιστικό ιστό των πόλεων, κωμοπόλεων κλπ., όπου υπάρχει μεταφορικό έργο, καλύπτει τα έξοδα κίνησης των ΤΑΞΙ και υφίσταται στον σημερινό τρόπο λειτουργίας στα ταξί όλης της χώρας πλην αυτά των Αθηνών, εύλογα, αφού δεν είναι συγκρίσιμος ο οικιστικός ιστός της πρωτεύουσας με αυτούς στην περιφέρεια.

Η λάθος διατύπωση που υπάρχει στο εν λόγο άρθρο του νομοσχεδίου θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στη σημερινή εύρυθμη λειτουργία των ταξί και θα κάνει ασύμφορες τις διαδρομές πέρα του οικιστικού ιστού καθώς δεν θα καλύπτεται το κόστος λειτουργίας από τέτοιες διαδρομές (καύσιμα, φθορές) και φυσικά δεν θα υπάρχει το εύλογο κέρδος για την επιβίωση του οδηγού ταξί από την άσκηση του επαγγέλματος του.

Η ορθή διατύπωση του άρθρου θα πρέπει να είναι:

αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός της περιμετρικής ζώνης, όπου αυτή υφίσταται, ή εντός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου όπου δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση - παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της περιμετρικής ζώνης ή εκτός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από την περιμετρική ζώνη εφόσον υφίσταται, ή στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας - διοικητικής μονάδας εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

Το σημαντικό αυτό για τον κλάδο μας θέμα επισημάνθηκε στις 27 Μαρτίου 2014 από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Ξάνθης και στον ιστότοπο των διαβουλεύσεων επί των νομοσχεδίων (δείτε εδώ) δίχως να γνωρίζουμε τους λόγους που δεν έχει ληφθεί υπόψη.

Μάλιστα, στην Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα − ΤΑ ΞΙ (Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ)» του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ B 227 - 05.02.2014 και έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ ΒΙΡ81-2Τ1 ορθά διατυπώνεται η περίπτωση Μίσθωσης και προμίσθωσης των ταξί με την Περιμετρική Ζώνη, όπου αυτή υφίσταται (διότι όπως σας προαναφέραμε υπάρχει η διαφορά του οικιστικού ιστού της περιφέρειας σε σύγκριση με την Αθήνα).

ΦΕΚ B 227 - 05.02.2014

β. Χρέωση κομίστρου ανά χιλιόμετρο διαδρομής: Τιμολόγιο 1: 0,60 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη. Τιμολόγιο 2: 1,05 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, για τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ καθώς και για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής εκτός της περιμετρικής ζώνης ή των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

Σας παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε για την επίλυση αυτού του σοβαρού θέματος που έχει προκύψει για τον κλάδο μας περιλαμβάνοντας την Περιμετρική Ζώνη στις διατάξεις του άρθρου 31 (Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα), παράγραφο 2, εδάφιο β (Έναρξη - Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου).

Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                   ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ


Συνημμένο Αρχείο:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ 05-12-2014


ΠΗΓΗ: http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...