Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Χορήγηση δύο νέων αδειών ταξί για το νησί της Αντιπάρου..!

Σας ενημερώνουμε ότι με τα έγγραφα α.π. 38210/2477/31.3.16 και 38214/2478/31.3.16 ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης , υπέγραψε την
χορήγηση δύο ( 2 ) νέων αδειών Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων με έδρα την Αντίπαρο.
Θεωρούμε το γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό διότι αναβαθμίζει τις μεταφορικές δυνατότητες και προσφέρει περισσότερες επιλογές στους επισκέπτες του συνεχώς αναπτυσσόμενου νησιού της Αντιπάρου.

Με εκτίμηση,
Ο Έπαρχος Π.Ε. Πάρου
Κων/νος Ν. Μπιζάς

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με την 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/Β) απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την με αριθ. 99942/8141/19-08-2015 (ΦΕΚ1854/Β/27-08-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ216/Α) και τον Ν.4313/2014 (ΦΕΚ261/Α).

5. Την με αριθ. Α49536/4711/10-12-2012 (ΦΕΚ 3357/Β/2012) Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν.4070/2012».

6. Την με αριθ. Α51964/4963/24-04-2013 (ΦΕΚ 1034/Β/2013) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός ύψους του παραβόλου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)».

7. Την με αριθ. 36/2012 (ΦΕΚ 2554/Β/2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

8. Την με αριθ. 19721/1355/06-02-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων».

9. Την από 38412/2793/26-03-2015 αίτηση του κ. Ευάγγελου Ζάππα του Αθανασίου για την χορήγηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. με έδρα τη νήσο Αντίπαρο.

10. Την με αριθ. 122434/8674/13-10-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, «καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων – χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ., Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ, ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο για το έτος 2015».

11. Το με αριθ. οικ. Α14333/960/29-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 26-02-2016 και αφορούσε το νησί της Αντιπάρου.
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την χορήγηση στον κ. Ευάγγελο Ζάππα του Αθανασίου μίας (1) νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με έδρα τη νήσο Αντίπαρο. Ο δικαιούχος οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας και ειδικότερα στο Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Πάρου: 1. Αυτοκίνητο κατάλληλο εγκεκριμένου τύπου, έτοιμο για επιθεώρηση από το ανωτέρω Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών, υποβάλλοντας παράλληλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή και την ταξινόμηση του, ώστε να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου στο όνομά του. 2. Να καταβάλει υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) παράβολο χιλίων (1.000) €, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης, κατ΄ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του Ν.4070/2012, προσκομίζοντας στην ανωτέρω υπηρεσία το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης. 3. Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση μας θα ανακληθεί οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με την 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/Β) απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την με αριθ. 99942/8141/19-08-2015 (ΦΕΚ1854/Β/27-08-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ216/Α) και τον Ν.4313/2014 (ΦΕΚ261/Α).

5. Την με αριθ. Α49536/4711/10-12-2012 (ΦΕΚ 3357/Β/2012) Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν.4070/2012».

6. Την με αριθ. Α51964/4963/24-04-2013 (ΦΕΚ 1034/Β/2013) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός ύψους του παραβόλου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)».

7. Την με αριθ. 36/2012 (ΦΕΚ 2554/Β/2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

8. Την με αριθ. 19721/1355/06-02-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων».

9. Την από 38412/2793/26-03-2015 αίτηση της κας. Άννας-Μαρίνας Μωράκη του Σπυρίδων για την χορήγηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. με έδρα τη νήσο Αντίπαρο.

10. Την με αριθ. 122434/8674/13-10-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, «καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων – χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ., Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ, ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο για το έτος 2015».

11. Το με αριθ. οικ. Α14333/960/29-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 26-02-2016 και αφορούσε το νησί της Αντιπάρου.
2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την χορήγηση στην κα. Άννα-Μαρίνα Μωράκη του Σπυρίδων μίας (1) νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με έδρα τη νήσο Αντίπαρο. Η δικαιούχος οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας και ειδικότερα στο Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Πάρου: 1. Αυτοκίνητο κατάλληλο εγκεκριμένου τύπου, έτοιμο για επιθεώρηση από το ανωτέρω Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών, υποβάλλοντας παράλληλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή και την ταξινόμηση του, ώστε να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου στο όνομά του. 2. Να καταβάλει υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) παράβολο χιλίων (1.000) €, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης, κατ΄ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του Ν.4070/2012, προσκομίζοντας στην ανωτέρω υπηρεσία το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης. 3. Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση μας θα ανακληθεί οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ
ΠΗΓΗ: http://parianostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...