Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΗΡΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ Ερευνά – Μελετά -- Προτείνει – Συζητά – Διαμορφώνει ΣΥΝΘΕΤΕΙ – ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ -- ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ..!

Συνάδελφοι
Το τελευταίο διάστημα αφού ως παράταξη κάναμε συζήτηση, αναλύσαμε την υπάρχουσα κατάσταση και την
δύσκολη συγκυρία κάνοντας και την αυτοκριτ
ική μας, διαμορφώσαμε ένα κείμενο εργασίας με τις θέσεις μας αρχικά εν όψει του Συνεδρίου, το οποίο θέσαμε υπ' όψιν σας στις επαφές που είχαμε κατά τόπους με στελέχη από μικρές και μεγάλες έδρες.

Συζητήσαμε και ζητήσαμε και τις δικές σας θέσεις στα πλαίσια της πάγιας αρχής μας για συνεχή διάλογο και σύνθεση απόψεων ώστε να προκύπτει  πάντα η μέγιστη δυνατή συναίνεση .
Οι ολοκληρωμένες θέσεις που θέτουμε στην κρίση σας είναι :  
1. Αναδιοργάνωση ΠΟΕΙΑΤΑ
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτό διότι τα τελευταία χρόνια με ευθύνη όλων κυρίως όμως της πλειοψηφούσας παράταξης παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στην λειτουργία όλων των οργάνων της.

Γι’ αυτό προτείνουμε και εμμένουμε

α. Διαπαραταξιακό προεδρείο με διαπαραταξιακές θεματικές ομάδες εργασίας ανά τομέα.

β. Τροποποίηση καταστατικού
- Τίτλος Ομοσπονδίας καθώς δεν υπάρχουν Αγοραίο.
- Ενίσχυση του θεσμού των ΠΕΡ.ΣΥΜΒ. με την συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του, των Προέδρων των σωματείων που το απαρτίζουν. Ανά 6 μήνες συνεδρίαση με την παρουσία εκπροσώπου του Προεδρείου.

γ. Ενίσχυση του ρόλου των Ειδικών Γραμματειών (Νομ. Προσώπων και Διεθνών σχέσεων). Αυτό επιβάλλεται μετά την ένταξη μας στην IRU. Ειδικότερα για την Γραμ. Νομικών Προσώπων το προεδρείο να ορίζει και έναν βοηθό του ανά περιφέρεια με γνώση στο αντικείμενο.

δ. Να γίνονται τα ετήσια Κλαδικά Συμβούλια και σε άλλη κάθε φορά πόλη.

ε. Νομικό τμήμα οργανωμένο και εξειδικευμένο ώστε να καθοδηγεί τα μέλη – Σωματεία.

στ. Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στελεχών σωματείων και Ραδιοταξί. 


2. Νομοθετικές παρεμβάσεις στον Ν. 4070

α. Εμμένουμε στην αλλαγή του έτους αδειοδότησης (όχι νωρίτερα από 5 χρόνια).

 β.  Με την καθιέρωση 3 κατηγοριών Ε.Δ.Χ. (Ν. 4070 άρθρο 82 όπως τροποποιήθηκε) ΤΑΧΙ ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 4 παρ. 6 του Π.Δ. 244 περί ταυτότητας των Ε.Δ.Χ. ώστε οι άλλες κατηγορίες να μη φέρουν την λέξη ΤΑΧΙ πουθενά στο όχημα ΑΛΛΑ το λογότυπο της κατηγορίας που ο νόμος τους έδωσε π.χ. «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ».

γ. Όταν υπάρχει έκδοση αδειών να συνυπολογίζονται κοινωνικά κριτήρια και πρωτίστως προϋπηρεσία και εντοπιότητα .

δ. Ειδική Άδεια
- Να αφαιρεθούν οι ποινικές παραβάσεις από το άρθρο 100 του Ν.4070 που έχουν σχέση με την  καθημερινότητα της εργασίας μας (λαθρομετανάστες κλπ). 
- Να επανέλθει η παραγραφή των ποινών στην 10ετία όπως προέβλεπε ο Ν.3109.
- Η ανανέωση της να σχετίζεται με το πειθαρχικό παρελθόν της προηγούμενης 5ετίας (νέο έντυπο & νέα φώτο).

ε. Επαναλειτουργία των κλιμακίων Ε.Δ.Χ. του άρθρου 20 των Π.Δ. 243 & 244. Αν αυτό είναι αδύνατο, να λειτουργούν τα ΜΚ του Ν.3446/06 και με δικό μας εκπρόσωπο και να ενταχθεί στην αρμοδιότητα τους όλο το φάσμα της μεταφοράς κάτω των 9 θέσεων (Ν.4070 & 4093).
στ. Δυνατότητα μεταφοράς ασυνόδευτων αποσκευών κλπ. 

ζ. Αύξηση των θέσεων των ταξί (όπως όριζε το Π.Δ. 244) και δυνατότητα μεταφοράς ΑΜΕΑ μετά από κατάλληλη διαμόρφωση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν δεν ψηφισθεί το Σ/Ν εξυπακούεται θα συμπεριληφθούν όλα όσα ζητάμε.

3. Ραδιοταξί – Νομικά Πρόσωπα – Μέτρα Στήριξης
- ενοποίηση κέντρων και χρήση ιντερνετικών υπηρεσιών (5ψήφια τηλεφωνικά κέντρα).
- Νομιμοποίηση εσωτερικών πειθαρχικών συμβουλίων για παραβάσεις κατά την εκτέλεση του έργου που τους ανατέθηκε από το κέντρο (απεγκλωβισμό από τα Π.Δ. 482 & 586). Βάση μπορεί να αποτελέσει το άρθρο 26 του 4313/14.
- Ειδική και ιδιαίτερη κατάρτιση των μελών τους για επιπλέον πιστοποίηση με υποχρεωτικότητα παρακολούθησης. Να σχετίζεται και με το ανατιθέμενο έργο.
- Ένταξη τους στο ΕΣΠΑ για τεχνολογία, οχήματα κλπ.
- Μείωση τελών προς ΕΕΤΤ.
- Ένταξη των Νομικών Προσώπων & Ρ/Τ στο άρθρο 29 του 4313/14 σε ανάλογες περιπτώσεις. (Ασφαλιστική ενημερότητα).
- Ένταξη των Συνεταιρισμών Ρ/Τ και Νομικών Προσώπων που απαρτίζονται από ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ στο άρθρο 1 του Ν.4276/1. (Τουριστικές Επιχειρήσεις) και να έχουν την δυνατότητα ανάληψης μισθώσεων και με διεθνείς ορολογίες και να τις εκτελούν δια των μελών τους.  
- Να ενταχθούν τα Ν.Π. των ταξί στο άρθρο 106 παρ.3 του 4070 σε περίπτωση έκδοσης νέων αδειών. (Προτεραιότητα ειδικών κατηγοριών)
- Δυνατότητα ιδιοκτησίας οχημάτων προσωρινής αντικατάστασης λόγω ακινητοποίησης κυκλοφορούντων (ποσόστωση).
Παράλληλα να καταργηθεί η παράγραφος 18 του άρθρου 92Α του 4199/13.

4. Οχήματα Ν.4093
Να εκδοθούν άμεσα αποφάσεις που να περιορίζουν τις συνθήκες του αθέμιτου ανταγωνισμού που έχουν δημιουργηθεί από τα κενά του νόμου και την αδυναμία – έλλειψη ελέγχων.
-  Για τα σταθερά εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.
- Στην άδεια κυκλοφορίας να αναγράφετε η καθορισμένη από τον νόμο ημερομηνία λήξης κυκλοφορίας του οχήματος και σχετική ένδειξη για το έργο που εκτελεί νόμιμα.
- Η σύμβαση εκτέλεσης έργου να υπογράφεται στην έδρα της επιχείρησης και όχι στο σημείο της επιβίβασης ή να αναρτάται με την υπογραφή στο site της επιχείρησης και με αυτή να ξεκινά το όχημα και να αναγράφονται και τα ονόματα όλων των συνεπιβατών ανά διαδρομή.
- Η κάθε σύμβαση να είναι μέρος ενιαίου και θεωρημένου μπλοκ συμβάσεων με αύξοντα αριθμό που θα συνοδεύει το όχημα και θα αφορά το συγκεκριμένο δρομολόγιο – επιβάτη. Εάν είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο να έχει ενιαίο πρωτόκολλο συμβάσεων. 
- Να ελέγχονται και από τα Μεικτά Κλιμάκια του Ν. 3446/06 (κάτι ανάλογο έγινε για Ε.Ι.Χ. οχήματα του Ν. 3535/07).
- Τα καταλύματα να μεταφέρουν τους πελάτες τους όπως ο νόμος ορίζει ΜΟΝΟ όμως με ιδιόκτητα μέσα.
- Τις επιπτώσεις των παραβάσεων των ανωτέρω οχημάτων να τις επιβαρύνεται η επιχείρηση-ΝΠ και όχι μόνο το όχημα.
- Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των οχημάτων εκμίσθωσης μετά οδηγού να δηλώνεται υποχρεωτικά και ΑΜΕΣΑ στον Ε.Ο.Τ. επί ποινή.

5. Υπ. Εργασίας - ΕΦΚΑ

α. Προσωρινή ακινησία
-αύξηση χρονικού ορίου όπως και στα φορτηγά
- βελτίωση των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ

β. Αντικατάσταση οχήματος και μεταβίβαση άνευ σχετικού πιστοποιητικού 

γ. Κεφαλαιοποίηση οφειλών και αναζήτηση τους σε προσυνταξιοδοτικό χρόνο ή συμψηφισμό με μείωση αντίστοιχου εργασιακού χρόνου από το σύνολο του συντάξιμου.

δ. Ειδικό πεδίο στο ΕΡΓΑΝΙ «οδηγός ταξί»

6. Υπ. Οικονομικών-Ταξίμετρα - Φορολογικό
- Μείωση συντελεστών φορολόγησης
- Μείωση προκαταβολής φόρου
- Επαναφορά  της διάταξης των πολλών δόσεων
- Όχι στην επικείμενη φορολόγηση των εισφορών ΕΦΚΑ
 Όσοι έχουν βάλει από τους 3 μηχανισμούς που παρατείνετε η ισχύς τους (ΜΗ   ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ) να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αλλά και να τα μεταβιβάζουν μέχρι την πλήρωση της μνήμης τους.
- Ένταξή στο ΕΣΠΑ για αγορά νέων ταξιμέτρων –ΑΔΗΜΕ που ισχύουν από 01/09/2017.
- Παράταση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 2579 (τέλος μεταβίβασης) έως και 31/12/2018.  

7. Μέτρα στήριξης του κλάδου
- Ανάπτυξη οργανωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών μετακίνησης
Διεύρυνση έργου και συνδυασμένες μεταφορές.
- Δυνατότητα σύμβασης με Ν.Π.Ι.Δ.
- Κίνητρα αντικατάστασης οχημάτων (νέας τεχνολογίας και φιλικών προς το περιβάλλον) 

8. Υπ. Εσωτερικών
Έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα αποσαφηνίζει σημαντικά ζητήματα στην μεταφορά μαθητών και στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται.  

9. Υπουργείο Τουρισμού – Εκκρεμότητες

α. Λεωφορεία ανοιχτού τύπου
Να έχουν προγραμματισμένες στάσεις (αποκλειστικά σε τουριστικούς ή αρχαιολογικούς προορισμούς). Αρμόδιος φορέας ο ΟΤΑ.

β. Συμβατικά τουριστικά λεωφορεία
Να προϋπάρχει κατάσταση επιβαινόντων και όχι να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή.

γ. Να καταργηθεί η δυνατότητα των τουριστικών καταλυμάτων να μεταφέρουν τους πελάτες τους με οχήματα που προήλθαν από χρηματοδοτική μίσθωση. Να επιτρέπεται μόνο με ιδιόκτητα οχήματα.Την δημιουργική επανεκκίνηση της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ στηρίζουν ενεργά Συνάδελφοι-Σύνεδροι απ' όλη την Ελλάδα.
Για εμάς η αιχμή του δόρατος είναι το Ν.Π.-Ραδιοταξί και φυσικά ο τουρισμός που ενώ αυξάνεται εμείς έχουμε όλο ένα και λιγότερο μερίδιο.
Τα στελέχη μας όλα είναι κυρίως εξειδικευμένα στους τομείς αυτούς.
Έχουν την υποστήριξη όλων των παλαιών στελεχών του συνδυασμού.


Συνάδελφοι
Ζητούμε την στήριξη σας για να δυναμώσει η φωνή σας.
Εμείς με αποφασιστικότητα και τόλμη καταθέτουμε τις θέσεις μας που αφορούν το σήμερα και διαμορφώνουν συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο.


Η ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ.
ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...