Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΑΞΙ «ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Επικεφαλής Παναγιώτης Σκέντζος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017..!

Συνάδελφoι,

το  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριό, μας βρίσκει όλους τους αυτοκινητιστές ταξί της χώρας αλλά  και τη δική μας ΠΑΡΑΤΑΞΗ στις επάλξεις ενός πολύ κρίσιμου και
πολύπλευρου αγώνα για τον κλάδο μας,  μιας και αυτή τη στιγμή φτάσαμε να μιλάμε για αγώνα επιβίωσης αφενός, και αφετέρου ύπαρξης του κλάδου και του ταξί ως ειδικό μέσο μεταφοράς προσώπων .

Στόχος μας ήταν και παραμένει ο ίδιος, σταθερός και αδιαπραγμάτευτος: μέσα  από την διεκδίκηση να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου μας, η οποία  θα επιτευχθεί από ένα ισχυρό ανεξάρτητο Συνδικαλιστικό κίνημα ανανεωμένο και απαλλαγμένο από κομματικές και άλλες εξαρτήσεις.  

Η απομόνωση του κλάδου και η παντελής απουσία από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και η έλλειψη συνεργασίας με τους κοινωνικούς μας εταίρους, καθιστά το Συνδικαλιστικό κίνημα ανεπαρκές και αναποτελεσματικό , άρα περιορισμένης απόδοσης και ευθύνης. 
Τη σύγχρονη τεχνολογία και τις καινοτόμες εφαρμογές, όπως το διαδίκτυο και τις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει, πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας σαν επαγγελματίες και σαν συνδικαλιστές προς όφελος αυτών που εκπροσωπούμε. 

Να μην γίνεται χρήση για να εκτονώνουμε τα πάθη μας, αφού έτσι αδρανοποιούμαστε, εξαντλούμε την ενεργητικότητά μας και προωθούμε την προσωπική μας προπαγάνδα, με αποτέλεσμα η τεχνολογία να γίνεται εχθρός και να καταστρέφει εμάς τους ίδιους αλλά κυρίως αυτούς που εκπροσωπούμε. Γίνεται όπλο σε αυτούς που επιβουλεύονται το έργο μας, που όχι μόνο μας το παίρνουν, αλλά μας μετατρέπουν και σε όργανά τους και εργαλεία πλουτισμού τους, αφού χρησιμοποιούν και εμάς τους ίδιους αλλά και τα οχήματά μας, για την επίτευξη των στόχων τους. 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ: 

* Διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εξασφάλιση της μικρής επιχείρησης μας η οποία είναι οικογενειακή περιουσία που θα κληρονομείται και θα μεταβιβάζεται. 

* Απαγόρευση με νόμο της έκδοσης Νέων Αδειών Ταξί – κατάργηση της Βιομηχανίας έκδοσης αδειών λόγω κορεσμού. 

* Περιφρούρηση και θωράκιση των ορίων της Επαγγελματικής μας δραστηριότητας, διευρύνοντάς την προς νέες αγορές με σύγχρονες μορφές οργάνωσης, που δεν θα θέτουν όμως σε κίνδυνο τη μορφή του επαγγέλματος μας, δηλαδή την ειδική μεταφορά προσώπων που είμαστε ο μόνος Νόμιμος Φορέας δραστηριοποίησης, απωθώντας τους Διαμεσολαβητές, οι οποίοι διεισδύουν επικίνδυνα στον κλάδο των TAXI. 

* Εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος που θα παρέχει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης της οικογενείας μας. 

* Προστασία από αυτούς που επιβουλεύονται  τον κλάδο και το έργο μας, από τα γεράκια του Νεοφιλελευθερισμού και της Θεοποίησης της αγοράς, που μας απωθούν σαν μικροεπαγγελματίες μέχρι τον πλήρη αφανισμό μας και την επικράτησή τους, δημιουργώντας μονοπώλια που θα μας μετατρέψουν σε εξαθλιωμένους εργάτες χωρίς προοπτική και μέλλον και τελικά θα μας οδηγήσουν στην πλήρη ανεργία και τον αφανισμό. 

* Νέες μορφές οργάνωσης π.χ. Μεταφορικοί Συνεταιρισμοί - Κοινοπραξίες που θα μας δίνουν την δυνατότητα διεκδίκησης μεταφορικού έργου εξειδικευμένων υπηρεσιών (μεταφορά μαθητών-περιηγήσεις-μεταφορά ειδικών κοινωνικών ομάδων, Θρησκευτικός τουρισμός, Συνεδριακός τουρισμός κ.λπ.-εκμετάλλευση ειδικών οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ, επταθέσια εννιαθέσια, λιμουζίνες). – Κατά την τυχόν δημιουργία Ο.Ε., Ε.Π.Ε. από συναδέλφους, προϋπόθεση να παραμένουν Άδεια και όχημα στους ιδιοκτήτες και να παραχωρείται μόνο η χρήση.

* Απώθηση των «αεριτζίδηκων» παρασιτικών «εταιρειών» τύπου TAXI PLON,  TAXI BEAT, UBER κτλ.

* Βασική αρχή η προαιρετικότητα συμμετοχής σε νέες μορφές οργάνωσης μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος η αποφυγή δημιουργίας Α.Ε.

* Βασική προϋπόθεση ο συνδυασμός της χρήσης Νέας τεχνολογίας, Καινοτόμων πρακτικών και ειδικών οχημάτων μέσα από τα απαραίτητα κίνητρα που πρέπει η πολιτεία να δώσει με τον Αναπτυξιακό Νόμο, Ε.Σ.Π.Α. κλπ. π.χ. Ειδικές Μεταφορές – Συνδυασμένες Μεταφορές σε συνεργασία με άλλους Μεταφορικούς  και Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς.

* Συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις.

* Συνεργασία με Επιστημονικούς και Ερευνητικούς φορείς π.χ. Επιστημονικός – Συνεδριακός – Θρησκευτικός Τουρισμός κλπ. εκμεταλλευόμενοι τον ειδικό στόλο που θα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στον κλάδο, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν. 3109/2003 με κάποιες βελτιώσεις και εξειδικεύσεις. Να αντιμετωπιστούν οι ανταγωνιστές που θεσμοθέτησε ο Ν.4093/12.

*  Ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου μας σε όλη την Ελλάδα δίχως εξαιρέσεις και ανισότητες.

* Ισόρροπο (ισόνομο) και μη κοστοβόρο εκσυγχρονισμό Ραδιοδικτύων. Πρόσβαση στα Κ.Π.Σ. και στο Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης) με στόχο την εκμετάλλευση των επιδοτούμενων προγραμμάτων για μόνιμη επιδότηση αντικατάστασης αυτοκινήτων, επιδότησης για απόκτηση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης στόλου (τηλεματική, αυτόματα συστήματα πλοήγησης, επιδότηση για επιμόρφωση κ.λπ.). Σημειώνεται ότι εξαιρούνται μόνο οι μεταφορές. Στόχος η ένταξή μας στα προγράμματα. Τέρμα στην απομόνωση. 

* Θωράκιση του κλάδου έναντι των επιβουλών και της άλωσης του από το μεγάλο κεφάλαιο, τις Α.Ε. και τις παράνομες παρασιτικές επιχειρήσεις ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, που όπου έχουν επικρατήσει έχουν αφανίσει τη μικρομεσαία επιχείρηση όλων των κλάδων, εγκαθιστώντας τα Μονοπώλια, μετατρέποντας τους μικροεπαγγελματίες σε εργάτες του αποκλεισμού και της μιζέριας.

* Δρομολόγηση του ειδικού στόλου βάσει του Ν. 4070/12 (επταθέσιων, εννιαθέσιων και λιμουζινών) προς αποφυγή απώλειας έργου που μας ανήκει, εκμεταλλευόμενοι τη νέα νομοθεσία (Ν.4070 & 4093 κλπ.) με βελτίωση του Ν. 4093 υπέρ του κλάδου με σαφείς κανόνες.

* Κατάργηση των Νόμων που δια της πλαγίας οδού παραχωρούν την Ειδική Μίσθωση σε τρίτους (Γραφεία ενοικιάσεων – Τουριστικές Επιχειρήσεις – Ξενοδοχειακές μονάδες κλπ.). 

* Εξομοίωση εισοδηματικής πολιτικής με εκείνη της Ε.Ε. που θα εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση των επαγγελματιών του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις συγκυρίες, όπως την κρίση που υπάρχει κατά τη περίοδο που διανύουμε:

* Επεξεργασία μέσω ΠΟΕΙΑΤΑ νέας τιμολογιακής πολιτικής, αναλόγως των συγκυριών, για να αποφευχθεί η απομάκρυνση των πελατών μας και η κατεύθυνση τους προς άλλους συγκοινωνιακούς οργανισμούς ή παράνομων και αεριτζίδικων δήθεν σύγχρονων καινοτόμων επιχειρήσεων διαμεσολάβησης,  τύπου ΤΑXI PLON, TAXI BEAT, UBER κλπ.

* Ελεύθερη διαπραγμάτευση όταν η διαδρομή περιέχει δύσβατους δρόμους και αφορά άγονες γραμμές.

* Πάταξη της παρασυγκοινωνίας από 7θέσια ή 9θέσια Ι.Χ., εγχώρια ή ξένα πειρατικά.

* Περιορισμό της κλοπής έργου που ανήκει στο ΤΑΞΙ από αλεξιπτωτιστές στο επάγγελμα π.χ. ενοικιαζόμενα μετά οδηγού, τουριστικών, ΙΧ πουλμανάκια ξενοδοχείων κ.λπ. Πουλμανάκια με ξένες πινακίδες (αλβανικές, βουλγαρικές κ.λ.π.) που συνεργάζονται με νόμιμα δρομολογημένες γραμμές  εξωτερικού. Αντικατάσταση του νεφελώδους θεσμικού πλαισίου που ευνοεί την παρανομία.

* Φρένο στην εκμετάλλευση του κλάδου από τις ασφαλιστικές εταιρίες που απομυζούν τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ με την δημιουργία δικών μας αυτασφαλιστικών συνεταιρισμών ή μαζικών ασφαλίσεων.

*  Καταπολέμηση της παρασυγκοινωνίας από όπου αυτή και αν προέρχεται π.χ. Μεταφορά εργατών από επιχειρήσεις, Ξενοδοχειακές μονάδες. Παράνομες μισθώσεις Αστικών λεωφορείων σε ειδικές εκδηλώσεις και διαδρομές .

* Οριοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και δραστηριοτήτων κάθε Μεταφορικού Κλάδου.

* Καταπολέμηση της ασυδοσίας και αδιαφορίας των Περιφερειαρχών και Δημάρχων σε ότι αφορά την ανάθεση έργου και την δημιουργία υποδομών για τα ΤΑΞΙ π.χ. σταθμών ΤΑΞΙ-τοποθέτηση Στεγάστρων κ.λπ. εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

* Άρση των περιορισμών κατά του ΤΑΞΙ όπως απαγόρευσης κίνησης στις λεωφορειολωρίδες, στάσεις στις κίτρινες διαγραμμίσεις, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.

* Μείωση των εξοντωτικών ποινών και προσαρμογή τους στο υπόλοιπο κοινωνικό Δίκαιο για ίση και δίκαιη απονομή δικαιοσύνης σε ότι αφορά μεταφορά λαθρομεταναστών κλπ.

* Κατάργηση της κατάσχεσης του οχήματος και αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας καταργώντας την ρατσιστική εξοντωτική πολιτική εναντίον μας.

* Εξυγίανση του κλάδου και απομάκρυνση των παράνομα εργαζομένων στα ταξί. Περιφρούρηση του έργου προς όφελος των ιδιοκτητών και νόμιμα εργαζομένων.

* Επιδότηση καυσίμου στα πρότυπα της Γαλλίας.

ΣΥΝΕΠΩΣ

Η εφαρμογή των Καινοτόμων Πρακτικών και η Σύγχρονη Τεχνολογία είναι απαραίτητα εργαλεία τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί ο κλάδος, ούτως ώστε να καλύψουμε όλες τις Σύγχρονες και Ειδικές Μεταφορικές Ανάγκες που έχουν προκύψει, Εκσυγχρονίζοντας έτσι τις Υπηρεσίες μας, προσαρμόζοντάς τες στη Σύγχρονη Μεταφορά, αποκλείοντας και βάζοντας φραγμό στις παράνομες, παρασιτικές επιχειρήσεις που ως μεσάζοντες και κοτζαμπάσηδες μας γυρίζουν πίσω στον Επαγγελματικό Μεσαίωνα.

                                             

                                          Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
                                                     
                                                 Ο  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
                                               
                                             Παναγιώτης   ΣΚΕΝΤΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...