Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ,

Τηλ.2610.274.047
 Fax : 2610.275.778
E-MAIL: taxi.ditikiellada@gmail.com

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5/2019 ΠΑΤΡΑ  14/11/2019


ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο & μέλη ΔΣ ΠΟΕΙΑΤΑ
ΚΟΙΝ:
Σωματεία – Μεταφορικούς Συνεταιρισμούς
Ιδιοκτητών Ταξί της χώρας

ΨΗΦΙΣΜΑ -Δελτίο Τύπου

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η σύγκληση και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπου συμμετείχαν όλα τα σωματεία και συνεταιρισμοί της Περιφέρειας (εκτός του Σωματείου Πύργου Π.Ε. Ηλείας), στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον κλάδο και επερχόμενες αλλαγές που δρομολογούνται ερήμην του κλάδου αναφορικά με το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τον συνδικαλισμό, τις ενιαίες έδρες κτλ.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατά πλειοψηφία απόφαση της ΠΟΕΙΑΤΑ, κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, για την δυνατότητα αντικατάστασης συμβατικών ΕΔΧ ΤΑΧΙ με αυτοκίνητα έως εννέα (9) θέσεων με ταμειακή μηχανή και ταξίμετρο.

Απόφαση η οποία πάρθηκε χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη βάση και τα κατά τόπους σωματεία και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και οι κατηγορίες επιβατών που κινούνται σε αυτές όπως τουριστικές περιοχές, νησιωτικές περιοχές, άγονες – ορεινές περιοχές, όπου τίθεται θέμα προσβασιμότητας τέτοιων μεγάλων οχημάτων.
Αυτή η απόφαση συνιστά βίαιη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη δομή και τη λειτουργία του ΤΑΧΙ στη χώρα και θα δημιουργήσει τελικά περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει αν δεν προβλεφθούν και δεν ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες.
Συγκεκριμένα:

Θα επέλθει αλλαγή της Υπάρχουσας Νομοθεσίας και του κανονισμού λειτουργίας ΕΔΧ που θα προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς που θα προκύψει από τη θεσμοθέτηση 7θέσιων και 9θέσιων με ταξίμετρο και ταμειακή μηχανή, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕΔΧ ΤΑΧΙ, όπως ενιαίος χρωματισμός κατά περιοχή κτλ καθώς θα επέλθουν αλλαγές και στους σταθμούς ταξί σε ό,τι αφορά τη σειρά προτεραιότητας των μισθώσεων.

Ο ανταγωνισμός του κλάδου με τα εξωκλαδικά ΕΙΧ θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του, αφού στην ουσία θα δημιουργηθούν μεταφορείς πολλών ταχυτήτων, εκ των οποίων κάποιοι θα είναι προνομιούχοι αφού θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς περισσοτέρων επιβατών με κόμιστρο και θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι του υπάρχοντος έργου, ενώ είναι σίγουρο ότι δεν θα αυξηθεί το έργο τόσο ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των συμβατικών και των επταθέσιων – εννιαθέσιων ΤΑΧΙ. Όσοι επικαλούνται, λοιπόν, ότι η θεσμοθέτηση των 7θέσιων και 9θέσιων με ταξίμετρο και ταμειακή μηχανή θα βάλει φρένο στα αντίστοιχα ΕΙΧ οχήματα διότι δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τα ΕΔΧ 7θέσια και 9θέσια ΤΑΧΙ, είναι τουλάχιστον αφελείς, αν βέβαια δεν είναι άλλοι οι στόχοι τους και οι σκοποί τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μία μίσθωση 100 χιλιόμετρων για ΕΙΧ θα κοστίζει 45€ ενώ η αντίστοιχη μίσθωση με ΤΑΧΙ 5-7-9 θέσεων κοστίζει 130€.

Διαμορφώνεται νέο τοπίο στη μεταφορά μαθητών με το έργο να ανατίθεται σε λίγους εκτοπίζοντας τους πολλούς, αφού θα δίνεται δυνατότητα σύμπτυξης δρομολογίων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 50025), με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση ανεργίας στον κλάδο.

Τα ΚΤΕΛ θα αιτηθούν και θα δρομολογήσουν 9θέσια με την πρόφαση της υποκλοπής έργου που τους ανήκει, από τη μεταφορά με κόμιστρο από τα ΕΔΧ ΤΑΧΙ, όπως αναφέρθηκε στο πρόσφατο συνέδριό τους στα Γιάννενα στις 4 & 5 Οκτωβρίου, παρουσία των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών.

Εξαιτίας της μεγάλης αύξησης θέσεων μεταφοράς και της νομιμοποίησης της μεταφοράς με κόμιστρο, που τώρα ελέγχεται εν μέρει λόγω της Νομοθεσίας, πολλά χωριά θα στερηθούν το συμβατικό ταξί αφού είναι αυτονόητο ότι θα εγκαταλειφθεί η έδρα. Συνεπώς, οι κάτοικοι θα ζητήσουν νέες άδειες και έτσι θα υπάρξει άμεση αύξηση αδειών.

Η λειτουργία των Μεταφορικών Συνεταιρισμών θα πληγεί γιατί δεν θα υπάρχει ομοιογένεια και ομοιομορφία στα μέλη τους καθώς ορισμένοι θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες μεταφερόμενων ατόμων και θα έχουν τη μερίδα του λέοντος έναντι των υπολοίπων με τα συμβατικά ΤΑΧΙ, άρα θα είναι άτοπο να παραμένουν μέλη τέτοιων μορφών οργάνωσης.

Εμφανής είναι ο κίνδυνος το ΕΔΧ ΤΑΧΙ να χάσει την ιδιαιτερότητά του ως ειδικού μέσου μεταφοράς ευκαιριακής μίσθωσης χωρίς περιορισμούς που απευθύνεται σε Ειδική Μεταφορά στην οποία έχει την αποκλειστικότητα να δραστηριοποιείται, καθώς θα γίνει μέσο αστικής παρασυγκοινωνίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επομένως, ακυρώνεται ο διαχρονικός αγώνας του κλάδου κατά αυτών που επιβουλεύονται το έργο του ΤΑΧΙ, και εν μέρει έχουν καταφέρει να προσεταιριστούν μεγάλο κομμάτι του όπως εταιρίες διαμεσολάβησης, τώρα μάλιστα που ολοκληρώθηκε το Νομικό Πλαίσιο προστασίας και θωράκισης του Κλάδου (ενεργοποίηση πλατφόρμας).

Όλα αυτά εντάσσονται στις πολιτικές ενέργειες στα πλαίσια του δόγματος της πλήρους θεοποίησης και αυτορρύθμισης της αγοράς.

Πάγια και διαχρονική θέση του κλάδου μας είναι ότι η μεταφορά κάτω των εννέα θέσεων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ΤΑΧΙ όπως προβλέπεται άλλωστε από τους Νόμους και τα Διατάγματα που διέπουν τη μεταφορά προσώπων που στην ουσία έχουν οριοθετήσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων. Δικαίωμα που δυστυχώς απεμπόλησε ή τουλάχιστον δεν φρόντισε να κατοχυρωθεί απόλυτα τη δεκαετία του ’90 η πλειοψηφία της τότε ηγεσίας. Σε αυτά στα πλαίσια, πρέπει να κινηθούμε με προσοχή και σύνεση, ούτως ώστε οι αλλαγές που θα γίνουν να είναι προς όφελος του κλάδου και να μην απεμπολήσουμε επαγγελματικά μας δικαιώματα που θα επιφέρουν απώλεια έργου που μας ανήκει. Τη θέση αυτή υποστήριζε και η ηγεσία και γι’ αυτό ήταν αρνητική στη δρομολόγηση μέχρι 9 θέσεων με ταξίμετρο και ταμειακή μηχανή. Τώρα τί άλλαξε;

ΠΡΟΤΑΣΗ

1ον Η μεταφορά κάτω των εννιά (9) επιβατών να ανήκει όπως ισχύει έως τώρα αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο ΕΔΧ ΤΑΧΙ.

2ον Διαχρονική πρόταση μας είναι πως για να εξυπηρετηθούν οι νέες ανάγκες που πράγματι υπάρχουν και η νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα της αγοράς μεταφοράς προσώπων, που ζητάει τέτοιου είδους οχήματα, πρέπει αυτά τα οχήματα να τα διαθέτουν τα νομικά πρόσωπα του κλάδου και η εκμετάλλευσή τους να ωφελεί όλα τα μέλη αυτών των φορέων, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος απόκτησής τους.

3ον Η όποια ανάγκη μετατροπής συμβατικών ΤΑΧΙ σε επταθέσια ή εννιαθέσια με ταξίμετρο και ταμειακή μηχανή θα εξετάζεται κατά Περιφέρεια με εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής του νόμου 4070/12 άρθρο 85, παράγραφοι 4 & 5, που έχει θεσμοθετηθεί γι’ αυτό τον σκοπό, και αφού θα εξετάζει όλες τις παραμέτρους που προβλέπονται, θα βγάζει ασφαλή συμπεράσματα τα οποία θα εισηγείται στους κατά τόπους Περιφερειάρχες προς υλοποίηση, δεδομένου πως κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες δρομολόγησης τέτοιων ειδικών οχημάτων ανάλογα της ιδιομορφίας τους (τουριστικές περιοχές κτλ). Αν χρειαστεί αυτή η επιτροπή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.


ΖΗΤΑΜΕ:

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, βάσει του καταστατικού, για να εξεταστούν τα αναφερθέντα θέματα αλλά και τα χρονίζοντα προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ,όπως:

Η υποκλοπή του έργο που μας ανήκει από εξωκλαδικούς φορείς έχει μετατραπεί σε μάστιγα και βυθίζει τον κλάδο στη μιζέρια, την ανεργία και τον αφανισμό.

Οι δυσβάσταχτες και εξοντωτικές ποινές του πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και η έλλειψη δευτεροβάθμιου οργάνου

Η ρύθμιση και αντικατάσταση των αναχρονιστικών νόμων σχετικά με τη μεταφορά λαθρομεταναστών και του νόμου περί ναρκωτικών

Η άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματός μας

Η επικείμενη εφαρμογή των P.O.S.

Οι αλλαγές που γίνονται ερήμην του κλάδου σε ό,τι αφορά ενοποιήσεις εδρών (ενιαίες έδρες)

Οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές μέσω του αναπτυξιακού νόμου 4635 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) σχετικά με το συνδικαλιστικό κίνημα, το ασφαλιστικό, το φορολογικό κτλ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...